ΠΙΣΩ MENU

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«Roaming ως την άκρη του κόσμου»

H εταιρεία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε» («COSMOTE» ή/και « Διοργανώτρια Εταιρεία») που εδρεύει στο MAΡΟΥΣΙ Αττικής (Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ αρ. 99), διοργανώνει προωθητική ενέργεια με τον τίτλο «Roaming ως την άκρη του κόσμου» (εφεξής « Πρόγραμμα») με σκοπό την επιλογή 4 νικητών και 8 αντικαταστατών, (για την περίπτωση που οι νικητές ακυρωθούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον όρο 10 ) που θα ταξιδέψουν ο καθένας από αυτούς μαζί με ένα συνοδό της επιλογής του σε έναν από τους παρακάτω προορισμούς: ΟΚΛΑΧΟΜΑ Η.Π.Α., ΙΣΛΑΝΔΙΑ, ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ, ΙΡΛΑΝΔΙΑ. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού οι 4 νικητές θα μεταβούν σε συγκεκριμένη τοποθεσία σε κάθε χώρα και θα πραγματοποιήσουν ταυτόχρονη τηλεφωνική κλήση μεταξύ τους και με κεντρικό συντονιστή από την Ελλάδα. Για την υλοποίηση και δημοσιότητα του Προγράμματος η Διοργανώτρια Εταιρεία έχει επιλέξει ως συνεργάτες την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «OGILVY ONE WORLDWIDE - ATHENS PROMOTION, ADVERTISING AND DIRECT MARKETING S .A . (ΟΓΚΙΛΒΥ ΟΥΑΝ ΓΟΥΟΡΛΝΤΓΟΥΑΪΝΤ ΑΘΗΝΑΣ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ », την ανώνυμη εταιρεία παραγωγής με την επωνυμία «FOSS ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΕ», εδρεύουσες στο Γέρακα Αττικής, Ημαθίας 10, το ταξιδιωτικό γραφείο «ASK2TRAVEL KIFISIA S.A.» εδρεύον στην Κηφισιά Αττικής, Γ. Δροσίνη 11 και την ασφαλιστική εταιρία «CENTRAL KEYSTONE ICB» εδρεύουσα στην Κηφισιά Αττικής, Λεωφόρος Κηφισίας 265 (εφεξής «Συνεργάτης» ή/και « Συνεργάτες»). Το Πρόγραμμα διενεργείται μέσω του διαδικτυακού τόπου ιδιοκτησίας της Διοργανώτριας Εταιρείας www.cosmote.gr/ roamingexperience

Σκοπός των παρόντων αναλυτικών όρων (« Αναλυτικοί Όροι») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα, της ανάδειξης των νικητών, απόδοσης των δώρων και της διαφημιστικής προβολής του Προγράμματος.

1. Η Διοργανώτρια Εταιρεία επιθυμεί όπως προβεί στην προβολή των προϊόντων και υπηρεσιών της μέσω προωθητικών ενεργειών. Στο πλαίσιο αυτό διοργανώνει το παρόν Πρόγραμμα με δώρο για καθέναν από τους 4 νικητές πακέτο ταξιδιού σε έναν από τους προορισμούς του Προγράμματος (εφεξής το «Δώρο»). Το δώρο περιλαμβάνει αποκλειστικά αεροπορικά εισιτήρια μετ’ επιστροφής από και προς τον προορισμό, διαμονή σε ξενοδοχείο τριών (3) αστέρων για τέσσερεις (4) διανυκτερεύσεις και διατροφή, μεταφορά με αυτοκίνητο ή με άλλο μέσο αντικατάστασης εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο, προς και από το σημείο από το οποίο θα πραγματοποιηθεί η κλήση και, αν κριθεί απαραίτητο, χορήγηση sim κάρτας για την υλοποίηση της κλήσης, ενδεικτικό πακέτο δραστηριοτήτων (όπως αναλυτικά περιγράφονται στη σελίδα της COSMOTE www.cosmote.gr/roamingexperience), για τον νικητή και έναν συνοδό του. Μπορεί να γίνει χρήση επιλογής του. Στο Δώρο δεν περιλαμβάνονται προσωπικές δαπάνες όπως ενδεικτικά, κατανάλωση φαγητού και ποτών, κάθε άλλη προσωπική δαπάνη, όπως ιδίως αγορές από καταστήματα, μουσεία ή ξενοδοχεία, τηλεφωνήματα, έξοδα καθαριστηρίου ή πλυντηρίου ρούχων, εξυπηρέτηση δωματίου (room service), ενοικίαση οχημάτων, οποιαδήποτε εκδρομή κ.ά. τις οποίες θα επιβαρύνουν αποκλειστικά οι νικητές και οι συνοδοί τους. Χρήση του Δώρου μπορεί να γίνει κατά την περίοδο από 19/11/18 έως 30/11/18.

2. Η διάρκεια του Προγράμματος που περιλαμβάνει 2 φάσεις, έχει ως εξής:

Α) Φάση υποβολής συμμετοχών από τις 00:00:00 πμ της Παρασκευής 5/10/18, έως και τις 23:59:59 μ.μ της Πέμπτης 25/10/2018 (εφεξής « Διάρκεια Συμμετοχής»). Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που υποβάλλονται μέσα στο παραπάνω χρονικό όριο της Διάρκειας συμμετοχής, κατά την οποία ο συμμετέχων έχει τη δυνατότητα να επιλέξει είτε αποκλειστικά (1) έναν από τους προορισμούς των Δώρων του Προγράμματος , είτε και τους τέσσερεις .

Β) Φάση ανάδειξης και ενημέρωσης των επιλεγμένων συμμετοχών (εφεξής «διακριθέντων»), θα γίνεται σταδιακά (από τις 00:00:00πμ της Παρασκευής 26/10/18 έως και τις 23:59:59 μ.μ της Παρασκευής 09/11/18) (εφεξής « Διάρκεια Ανάδειξης Νικητών»). Η επιλογή των νικητών θα γίνει από επιτροπή που θα απαρτίζεται από μέλη της COSMOTE και των Συνεργατών και κατά την απόλυτη και ανέλεγκτη κρίση τους, με κριτήρια επιλογής την ταξιδιωτική εμπειρία, την/τις επίσκεψη/εις σε προορισμούς του εξωτερικού και το δυναμικό προφίλ του συμμετέχοντα, καθώς και την δηλωθείσα επιλογή τους κατά την «Διάρκεια Συμμετοχής» σε έναν ή σε όλους τους προορισμούς των Δώρων. Κατά την φάση αυτή, οι διακριθέντες θα ειδοποιηθούν μέσω e-mail στην διεύθυνση e-mail που έχουν συμπληρώσει κατά την συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα για την διάκρισή τους και προκειμένου να προσέλθουν για προσωπική συνέντευξη και εφόσον ανακηρυχθούν νικητές, θα πρέπει να προχωρήσουν στην υπογραφή της Δήλωσης Νικητή επιδεικνύοντας οπωσδήποτε την ταυτότητά τους ή διαβατήριο σε ισχύ. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που οιοσδήποτε διακριθείς αρνηθεί την προσέλευση για προσωπική συνέντευξη ή νικητής την υπογραφή της Δήλωσης Νικητή ή δεν ανταποκριθεί στην επικοινωνία εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών, αυτός θα ακυρώνεται αυτόματα, χωρίς να διατηρεί κάποιο δικαίωμα ή αξίωση έναντι της Διοργανώτριας και των Συνεργατών, οι οποίες διατηρούν το δικαίωμα να προχωρήσουν σε έτερη επιλογή διακριθέντα ή αντικαταστάτη, αντίστοιχα.

3. Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν αποκλειστικά και μόνο οι συνδρομητές κινητής τηλεφωνίας της COSMOTE, είτε συμβολαίου είτε καρτοκινητής τηλεφωνίας («COSMOΚΑΡΤΑ», «WHAT’S UP», «FROG»), οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, είναι νόμιμοι και μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος, διαθέτουν έγκυρο διαβατήριο για την περίοδο διεξαγωγής του Προγράμματος και την περίοδο πραγματοποίησης του ταξιδιού και ήδη διαθέτουν ή έχουν τη δυνατότητα έκδοσης βίζα για τους προορισμούς του Προγράμματος που το απαιτούν προκειμένου να ταξιδέψει εκεί, ομοίως και ο συνοδός της επιλογής τους. Διευκρινίζεται ρητά ότι ο συνοδός θα πρέπει να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και είναι νόμιμος και μόνιμος κάτοικος Ελλάδος,

Σε περίπτωση που ο χρήστης της σύνδεσης είναι διαφορετικό πρόσωπο από το συνδρομητή της σύνδεσης, για την παραλαβή του δώρου θα πρέπει να προσκομιστεί βεβαίωση του συνδρομητή της σύνδεσης ότι παραχωρεί το Δώρο στον εν λόγω χρήστη, αλλιώς η συμμετοχή του θα ακυρώνεται. Εάν ο χρήστης της σύνδεσης είναι ανήλικος, θεωρείται ότι στο Πρόγραμμα συμμετέχει ο Συνδρομητής, ο οποίος είναι και ο μόνος που μπορεί να λάβει το Δώρο. Η COSMOTE θεωρεί ότι κάθε Συμμετέχων είναι συνδρομητής ή/και χρήστης της σύνδεσης με την οποία συμμετέχει στο Πρόγραμμα.

Εξαιρούνται της συμμετοχής στο Πρόγραμμα οι εργαζόμενοι της COSMOTE, ΟΤΕ, ΓΕΡΜΑΝΟΣ εν γένει των εταιριών του Ομίλου ΟΤΕ, των εργαζομένων και ιδιοκτητών στα καταστήματα COSMOTE, COSMOTE Corner, ΓΕΡΜΑΝΟΣ, της εταιρείας OGILVY ONE WORLDWIDE, της εταιρίας FOSS ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΕ, του ταξιδιωτικού γραφείου ASK2TRAVEL και της ασφαλιστικής CENTRAL KEYSTONE ICB, καθώς και οι συγγενείς α΄ και β΄ βαθμού και οι σύζυγοι όλων των ανωτέρω και τα άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.

4. Για να θεωρηθεί κάποιος ως συμμετέχων στο Πρόγραμμα (« Συμμετέχων») θα πρέπει, κατά τη φάση υποβολής συμμετοχών του άρθρου 2, να αποδεχθεί τους παρόντες όρους και στη συνέχεια να ακολουθήσει τη διαδικασία όπως αναφέρεται στη σελίδα της COSMOTE www.cosmote.gr/roamingexperience. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να μπει στη σελίδα της COSMOTE (www.cosmote.gr/roamingexperience), να συμπληρώσει τη φόρμα συμμετοχής παρέχοντας το ονοματεπώνυμο του, τον αριθμό της σύνδεσής του, την διεύθυνση e-mail του μια σύντομη περιγραφή για τον εαυτό του, παραδείγματα προορισμών τους οποίους έχει επισκεφθεί στο παρελθόν, να ανεβάσει (εφόσον το επιθυμεί) βίντεο και φωτογραφίες από προηγούμενα ταξίδια του με σκοπό να ενισχύσει την συμμετοχή του και στη συνέχεια να λάβει επιβεβαίωση της συμμετοχής του. Το ανέβασμα του βίντεο και των φωτογραφιών είναι προαιρετικό και δεν επηρεάζει την επιλογή ή όχι του Συμμετέχοντα σε επόμενο στάδιο.

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που νικητής αναδειχθεί συμμετέχων με αριθμό κλήσης (MSISDN) εταιρικής σύνδεσης, το Δώρο θα αποδίδεται στον χρήστη με την προϋπόθεση ότι θα είναι δηλωμένος ως χρήστης από το νομικό πρόσωπο- συνδρομητή της σύνδεσης και θα προσκομίσει βεβαίωση του νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου, στην οποία θα δηλώνεται και θα βεβαιώνεται ότι είναι χρήστης του συγκεκριμένου αριθμού κλήσης (MSISDN), άλλως θα ακυρώνεται και δεν θα δικαιούται το Δώρο, για το οποίο επιλέχθηκε.

5. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Η Διοργανώτρια Εταιρεία και οι Συνεργάτες δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση για την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο. Η πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του Προγράμματος επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του Προγράμματος. Η Διοργανώτρια Εταιρεία και οι Συνεργάτες δεν ευθύνονται για οιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων - χρηστών για τους άνω λόγους. Οι Συμμετέχοντες του Προγράμματος δεν θα πρέπει να προσκωλύουν τη λειτουργία του συστήματος (spamming), να προσβάλλουν τη δημόσια αιδώ και τα χρηστά ήθη ή να καταχωρούν παράνομο περιεχόμενο, ευαίσθητα δεδομένα ή υλικό υβριστικό, εμπρηστικό, ρατσιστικό, ή που προσβάλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια ή έχει διακρίσεις σε βάρος ατόμων λόγω φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού ή που προβάλλεται η χρήση οινοπνευματωδών ποτών και ουσιών, ή που περιέχει προσβλητικό της τιμής και αξιοπρέπειας περιεχόμενο κατά της Διοργανώτριας Εταιρείας, των Συνεργατών, Δημόσιας ή Διοικητικής Αρχής ή οποιουδήποτε τρίτου, ή θίγει τον ανταγωνισμό. Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη κρίση της, να αποκλείει την ανάρτηση προσβλητικού, ανήθικου, παράνομου και γενικά απαξιωτικού περιεχομένου στην Ιστοσελίδα του Προγράμματος, χωρίς προειδοποίηση και να ακυρώνει την εν λόγω συμμετοχή, χωρίς καμία αξίωση ή απαίτηση του εν λόγω συμμετέχοντα.

6. Κάθε συμμετέχων έχει δικαίωμα μίας (1) και μόνο συμμετοχής στο Πρόγραμμα. Κάθε Συμμετέχων φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την αλήθεια, την ακρίβεια, την πληρότητα και ορθότητα των στοιχείων που θα υποβάλει. Σε περίπτωση που ο συμμετέχων υποβάλει τυχόν ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία η Διοργανώτρια Εταιρεία έχει το δικαίωμα σε όλη τη Διάρκεια του Προγράμματος καθώς και μετά το τέλος αυτού, να τον αποκλείσει από τη διαδικασία επιλογής του Δώρου, ακόμα και στο στάδιο απονομής χωρίς καμία αξίωση ή απαίτηση εκ μέρους του.

7. Η COSMOTE καθώς και οι Συνεργάτες του Προγράμματος, δε φέρουν καμία ευθύνη για τις φωτογραφίες και τα κείμενα που ανεβάζει κάθε συμμετέχων. Συγκεκριμένα:

Α] Με τη συμμετοχή του στο Πρόγραμμα ο Συμμετέχων/νικητής δηλώνει ρητά και εγγυάται, ευθυνόμενος απεριόριστα έναντι της COSMOTE και παντός τρίτου, ότι τα βίντεο, οι φωτογραφίες και τα κείμενα, δημιουργηθέν και αναρτηθέν (είτε από τον ίδιο είτε από την Διοργανώτρια) περιεχόμενο σε όλες τις φάσεις του Προγράμματος (εφεξής καλούμενα από κοινού το «Υλικό») δεν θίγουν οποιοδήποτε δικαίωμα τρίτου, πνευματικό ή συγγενικό και ιδιαίτερα το δικαίωμα της προσωπικότητας και το δικαίωμα επί του ονόματος και επωνύμου οποιουδήποτε τρίτου, δεν προβάλουν εμπορικά σήματα ανταγωνιστικών εταιριών της Διοργανώτριας και ότι είναι απαλλαγμένα από νομικά και πραγματικά ελαττώματα. Επίσης ο Συμμετέχων δηλώνει ότι το Υλικό εν γένει είναι πρωτότυπα έργα του και ανήκουν στην πλήρη, αποκλειστική και αδιαφιλονίκητη κυριότητα, νομή και κατοχή του, είναι απαλλαγμένα από κάθε είδους ελάττωμα ή δικαίωμα, σήμα, ευρεσιτεχνία, ιδέα, όνομα, κ.τ.λ. τρίτου. Απαγορεύεται η ανάρτηση Υλικού στην οποία απεικονίζεται έτερο πρόσωπο, χωρίς τη συναίνεσή του και στην περίπτωση αυτή ο συμμετέχων έχει την ευθύνη απόδειξης της εν λόγω συναίνεσης. Β] Ο Συμμετέχων παραχωρεί κάθε δικαίωμα στη χρήση του Υλικού καθ’ολη την διάρκεια του Προγράμματος και για έξι (6) μήνες από τη λήξη αυτού και αποδέχεται ότι η συμμετοχή του μέσω της χρήσης του Υλικού είναι σύμφωνη με τους παρόντες Όρους και δεν προσβάλλει πνευματικά ή συγγενικά δικαιώματα ή δικαιώματα προσωπικότητας οποιουδήποτε τρίτου και παραιτείται από κάθε σχετική αξίωση, απαίτηση ή δικαίωμα από τη χρήση τους. Παράλληλα απαλλάσσει την Διοργανώτρια και τις συνεργαζόμενες με αυτήν για τους σκοπούς του Προγράμματος, εταιρείες, από κάθε τέτοια ευθύνη.

Γ) Παρέχει ανεπιφύλακτα την συγκατάθεση του για τη χρήση του Υλικού εν γένει καθώς και την απεριόριστη εκμετάλλευση και χρήση αυτού άνευ ανταλλάγματος παγκοσμίως για όλη τη διάρκεια του Προγράμματος και για έξι (6) μήνες μετά τη λήξη αυτού και στη συνέχεια το Υλικό θα καταστρέφεται με τρόπο που να μην είναι τεχνικά εφικτή η ανάκτησή του και θα διαγράφεται.

8. Στο τέλος του Προγράμματος, όπως αυτό περιγράφεται στον όρο 2, η COSMOTE σε συνεργασία με τους Συνεργάτες, κατά την ανέλεγκτη και απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια, θα επιλέξουν τους διακριθέντες του Προγράμματος και θα επικοινωνήσουν μαζί τους προκειμένου να προσέλθουν για προσωπική συνέντευξη αλλά και για την παρουσίαση των απαραίτητων εγγράφων στα γραφεία του Συνεργάτη [OGILVY ONE WORLDWIDE -ATHENS-PROMOTION, ADVERTISING AND DIRECT MARKETING S.A.], Ημαθίας 10 στον Γέρακα. Μετά το πέρας των συνεντεύξεων με τους διακριθέντες η επιτροπή θα συνεδριάσει εκ νέου και θα προβεί στην τελική επιλογή των 4 νικητών του Προγράμματος. Ακολούθως οι Συνεργάτες θα επικοινωνήσουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τους 4 νικητές προκειμένου να προσέλθουν και πάλι στα γραφεία του Συνεργάτη [OGILVY ONE WORLDWIDE -ATHENS-PROMOTION, ADVERTISING AND DIRECT MARKETING S.A.], Ημαθίας 10 στον Γέρακα και να υπογράψουν τη Δήλωση Νικητή και την αποδοχή του Δώρου.

9. Η επικοινωνία με τους διακριθέντες και στη συνέχεια με τους νικητές, θα γίνει μέσω e-mail. Ο Συνεργάτης [OGILVY ONE WORLDWIDE] εντός μίας (1) εργάσιμης ημέρας από την ανάδειξη τους, θα επικοινωνήσει μέσω e-mail μαζί τους για να προσκαλέσει τους μεν διακριθέντες για προσωπική συνέντευξη και τους δε νικητές για να τους ενημερώσει ότι έχουν κερδίσει.

Κατά την επικοινωνία του Συνεργάτη με τους διακριθέντες, θα κληθούν για προσωπική συνέντευξη αλλά και για να παρουσιάσουν τα απαραίτητα έγγραφα στα γραφεία του Συνεργάτη [OGILVY ONE WORLDWIDE -ATHENS-PROMOTION, ADVERTISING AND DIRECT MARKETING S.A.], Ημαθίας 10 στον Γέρακα. Αν κάποιος από αυτούς αρνηθεί ή δεν ανταποκριθεί, ή η επικοινωνία δεν καταστεί δυνατή κλπ, τότε και ο Συνεργάτης έχει το δικαίωμα να προχωρήσει σε επικοινωνία με άλλους διακριθέντες, κατά την σειρά ανάδειξής τους από την επιτροπή. Η ανάδειξη κάποιου ως διακριθέντα δεν συνεπάγεται την ανάδειξη του ως νικητή του προγράμματος.

Κατά την επικοινωνία του Συνεργάτη με τον νικητή, αυτός θα ερωτηθεί εάν α) αποδέχεται το Δώρο και β) να προσέλθει στα γραφεία του Συνεργάτη [OGILVY ONE WORLDWIDE -ATHENS-PROMOTION, ADVERTISING AND DIRECT MARKETING S.A.], Ημαθίας 10 στον Γέρακα για να υπογράψει τη Δήλωση Νικητή και στη συνέχεια να επικοινωνήσει με το ταξιδιωτικό πρακτορείο με δική του επιμέλεια, προκειμένου να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες. Αν ο νικητής δεν ανταποκριθεί, ή η επικοινωνία δεν καταστεί δυνατή κλπ, ή δηλώσει ότι δεν αποδέχεται το Δώρο του, τότε και ο Συνεργάτης έχει το δικαίωμα να προχωρήσει σε επικοινωνία με τους αντικαταστάτες.

10. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δικαιούται να προβεί στην ακύρωση συμμετοχής σε οποιοδήποτε στάδιο του Προγράμματος, ακόμα και αυτό της παράδοσης των δώρων, σε περίπτωση που: (α) ο συμμετέχων δεν πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα σύμφωνα με τους Αναλυτικούς Όρους, (β) δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών που τάσσονται στους παρόντες Αναλυτικούς Όρους ή αν δεν αποδεχθεί το Δώρο ή/και (γ) ο νικητής δεν επιδείξει αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ή άλλο δημόσιο έγγραφο ταυτοπροσωπίας κατά την επικοινωνία και την παράδοση – παραλαβή του Δώρου (δ) ο νικητής δεν διαθέτει τα απαραίτητα έγγραφα για να ταξιδέψει στον προορισμό για τον οποίο αναδείχτηκε νικητής, όπως αναφέρονται στον όρο 3 (ε) Δεν κατέστη δυνατή για τον οποιοδήποτε λόγο η έκδοση στο όνομα του βίζας για τον προορισμό για τον οποίο αναδείχτηκε νικητής.

11. Μετά την εκπνοή της Διάρκειας του Προγράμματος και τη διανομή των Δώρων, κατά τα προαναφερόμενα, παύει οριστικά κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας και των Συνεργατών. Η Διοργανώτρια Εταιρεία και οι Συνεργάτες δεν υπέχουν οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων, δεν φέρουν καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτό/ούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τη χρήση του Δώρου για οποιονδήποτε λόγο.

Η ευθύνη της Διοργανώτριας Εταιρείας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στην απόδοση του Δώρου.

Ειδικότερα, η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των προγραμματισμένων Δώρων. Διευκρινίζεται ότι η COSMOTE δεν φέρει καμία ευθύνη και οι νικητές και οι συνοδοί τους δεν διατηρούν καμία απαίτηση, αξίωση ή δικαίωμα κατά αυτής σε περίπτωση που λόγοι ανωτέρας βίας, όπως ενδεικτικά αναφερόμενων καιρικών συνθηκών, απεργίας ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, γενικής απεργίας κλπ., δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση της αεροπορικής πτήσης από και προς οποιοδήποτε αεροδρόμιο στο πλαίσιο των προσφερόμενων ταξιδιών. Επίσης, η COSMOTE δεν φέρει καμία ευθύνη και οι νικητές και οι συνοδοί τους δεν διατηρούν καμία απαίτηση, αξίωση ή δικαίωμα κατά αυτής, για κάλυψη τυχόν εξόδων λόγω ματαίωσης ή ακύρωσης αεροπορικής πτήσης κατά τα προαναφερόμενα. Επίσης, και μόνο για τους ανωτέρω λόγους, η COSMOTE δύναται και δικαιούται να ΜΗΝ προσφέρει στους νικητές τα Δώρα ούτε άλλα εναλλακτικά δώρα, οπότε και θα απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και δεν θα υποχρεούται σε προσφορά εναλλακτικών δώρων οποιασδήποτε μορφής και αξίας.

12. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν υπέχει ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ζημίες, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετικά με την υλοποίηση του Προγράμματος καθώς και για οιαδήποτε σωματική ή υλική βλάβη τυχόν υποστεί ο νικητή ή/και ο συνοδός του κατά την μετάβαση, παραμονή στο ταξίδι ή/και εν γένει από την χρήση του Δώρου.

13. Για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα συλλέγονται τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα:

 • Ονοματεπώνυμο
 • Αριθμό τηλεφώνου (ΜSISDN)
 • Διεύθυνση e-mail
 • Βίντεο ή/και φωτογραφικό υλικό από το προσωπικό αρχείο του χρήστη.
 • Περιεχόμενο συνδέσμου που κατατέθηκε από τον συμμετέχοντα κατά την υποβολή της συμμετοχής.

Τα δεδομένα συλλέγονται με σκοπό την διοργάνωση του Προγράμματος, τις ανάγκες δημοσιότητας σύμφωνα με τους όρους της και την απόδοση των δώρων.

Τα δεδομένα διατηρούνται μέχρι και έξι μήνες μετά την ημερομηνία λήξεως του Προγράμματος, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά από το νόμο. Η συμμετοχή των νικητών στο Πρόγραμμα και η χρήση του Δώρου θα φωτογραφηθεί/βιντεοσκοπηθεί και το παραχθέν υλικό, αυτούσιο ή μέρος αυτού, θα χρησιμοποιηθεί για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους σε όλα τα μέσα π.χ τηλεόραση, ραδιόφωνο, διαδίκτυο (συμπεριλαμβανομένων των social media καναλιών της Διοργανώτριας, εφόσον αυτοί συναινέσουν ρητά προς τούτο υπογράφοντας ειδική δήλωση.

Σε περίπτωση που υφίσταται διαφορά ή καταγγελία αναφορικά με το Πρόγραμμα, τα δεδομένα δύναται να διατηρούνται μέχρι την οριστική επίλυση της διαφοράς.

Μετά το πέρας του ως άνω χρονικού διαστήματος τα δεδομένα θα καταστρέφονται με τρόπο που να μην είναι τεχνικά εφικτή η ανάκτησή τους και θα διαγράφονται.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν θα επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων για άλλους σκοπούς πέρα από αυτούς που αναφέρονται παραπάνω. Σε περίπτωση που η Διοργανώτρια Εταιρεία επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα για άλλους σκοπούς, θα το κάνει μόνον αφού ενημερώσει τον κάθε συμμετέχοντα σχετικά και λάβει τη σαφή και ρητή συγκατάθεσή του.

Για την διοργάνωση και υποστήριξη του Προγράμματος, η Διοργανώτρια Εταιρεία θα συνεργαστεί με τρίτες εταιρείες, οι οποίες ενδεχομένως να αποκτήσουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων. Η Διοργανώτρια Εταιρεία επεξεργάζεται τα δεδομένα εντός Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε).

Η Διοργανώτρια Εταιρεία για τη διοργάνωση και υποστήριξη του Προγράμματος συνεργάζεται με:

Α) Την εταιρία με την επωνυμία «OGILVY ONE WORLDWIDE -ATHENS PROMOTION, ADVERTISING AND DIRECT MARKETING S.A. (ΟΓΚΙΛΒΥ ΟΥΑΝ ΓΟΥΟΡΛΝΤΓΟΥΑΪΝΤ ΑΘΗΝΑΣ-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΣΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ» που εδρεύει στον Γέρακα, Ημαθίας 10α και

Β) Την εταιρία «FOSS ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΕ», που εδρεύει. στο Γέρακα Αττικής, Ημαθίας 10.

Γ) Το ταξιδιωτικό πρακτορείο «ASK2TRAVEL KIFISIA S.A.», που εδρεύει στην Κηφισιά Αττικής, Γ. Δροσίνη 11.

Δ) Την ασφαλιστική εταιρία «CENTRAL KEYSTONE ICB», που εδρεύει στην Κηφισιά Αττικής, Λεωφόρος Κηφισίας 265.

Τα δεδομένα που ενδέχεται να διαβιβαστούν περιλαμβάνουν:

 • Όνομα συνδρομητή/χρήστη
 • Aριθμό κινητού τηλεφώνου
 • Διεύθυνση email
 • Αριθμό Α.Τ ή/και διαβατηρίου, βίζα
 • Βίντεο ή φωτογραφικό υλικό που κατατέθηκε από τον συμμετέχοντα κατά την υποβολή της συμμετοχής.
 • Περιεχόμενο συνδέσμου που κατατέθηκε από τον συμμετέχοντα κατά την υποβολή της συμμετοχής.

Πέραν των παραπάνω αποδεκτών η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν αποκαλύπτει, δεν επεξεργάζεται και δεν δημοσιοποιεί τα προσωπικά δεδομένα σε τρίτους, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που η κοινοποίηση/διαβίβαση τους επιβάλλεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Οι συμμετέχοντες έχουν τα εξής δικαιώματα αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων:

· Πρόσβαση και διόρθωση των προσωπικών τους δεδομένων σε περίπτωση επεξεργασίας ανακριβών δεδομένων που τους αφορούν.

· Διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων σε περίπτωση που αυτά δεν είναι πλέον απαραίτητα για την προωθητική ενέργεια.

· Περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων τους.

· Εναντίωση στην επεξεργασία των δεδομένων τους.

· Φορητότητα των δεδομένων τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, δηλαδή το δικαίωμά τους να λάβουν τα δεδομένα τους σε κατάλληλο μορφότυπο, ώστε να είναι εφικτή τεχνικά η διαβίβασή τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.

· Επιπλέον, διατηρούν το δικαίωμα υποβολής έγγραφης καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, δηλαδή στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Λ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα+30 210 6475600, email επικοινωνίας contact@dpa.gr).

Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι η εταιρία COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. (“COSMOTE”) με έδρα το Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ.99) με τηλέφωνο επικοινωνίας 210-6177700 για το Πρόγραμμα.

Για την άσκηση των δικαιωμάτων τους, οι συμμετέχοντες μπορούν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά στο 2106177700, ή να στείλουν επιστολή στη διεύθυνση «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΟΤΕ, Λ. Κηφισίας 99, 15124, Μαρούσι» με θέμα «Άσκηση δικαιωμάτων προσωπικών δεδομένων αναφορικά με την προωθητική ενέργεια «Roaming ως την άκρη του κόσμου» συνοδευόμενα από αντίγραφο της ταυτότητάς τους και αναφέροντας το ονοματεπώνυμό τους και τον αριθμό σύνδεσης του κινητού τους τηλεφώνου.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία λαμβάνει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το θέμα αυτό παρέχονται στο αντίστοιχο άρθρο της Γενικής Ενημέρωσης αναφορικά με την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (General Data Privacy Notice) στο www.cosmote.gr/dataprivacypolicy/ .

Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν διαρροή των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων από την εκ μέρους τους κοινοποίηση τυχόν δεδομένων τους μέσα από σελίδες τρίτων ή άλλων ιστοσελίδων στο διαδίκτυο.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν έχει δικαίωμα πρόσβασης, ελέγχου ή επεξεργασίας των δεδομένων και του περιεχομένου των συμμετεχόντων, εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στους όρους της προωθητικής ενέργειας. Κατ' εξαίρεση, πρόσβαση σε αυτά δύναται να αποκτήσουν εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι ή τρίτοι συνεργάτες της COSMOTE, έπειτα από αίτημα και με την συναίνεση των συμμετεχόντων, για την επίλυση τεχνικών προβλημάτων ή την τεχνική υποστήριξη του Προγράμματος, οι οποίοι έχουν ενημερωθεί και δεσμεύονται αναφορικά με την υποχρέωσή τους για τήρηση της εμπιστευτικότητας, καθώς και για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Οι όροι που αφορούν την συμμετοχή στο Πρόγραμμα συνεχίζουν να δεσμεύουν τους συμμετέχοντες μετά την λήξη του και για όσο χρονικό διάστημα διατηρείται το δικαίωμα πρόσβασης στο περιεχόμενο σύμφωνα με τα ανωτέρω.

14. Οι παρόντες Αναλυτικοί Όροι, έχουν κατατεθεί στην συμβολαιογράφο Αθηνών, κ. Χαρίκλεια Σπυριδοπούλου (Ασκληπιού 26-28, Αθήνα). Οποιοσδήποτε Συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των παρόντων όρων, όπως έχουν κατατεθεί στην Συμβολαιογράφο. Παράλληλα, οι Αναλυτικοί Όροι, κατά την Διάρκεια του Προγράμματος, θα είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του Προγράμματος cosmote.gr/roamingexperience

15. Η Διοργανώτρια Εταιρεία, κατά τη διάρκεια του Προγράμματος, διατηρεί το δικαίωμα, οποτεδήποτε και κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να το τροποποιήσει ή/και να το ανακαλέσει, να μεταβάλει τις ημερομηνίες διεξαγωγής του ή οποιονδήποτε άλλο όρο του, ενδεικτικά να αλλάξει τα προσφερόμενα δώρα ή τον τόπο προορισμού των ταξιδίων καθώς τα αναφερόμενα προγράμματα ταξιδίων στην ιστοσελίδα του προγράμματος είναι ενδεικτικά και δύνανται να αλλάξουν με άλλα αντίστοιχης αξίας καθώς και τον τρόπο παροχής τους, με ειδοποίηση στην ιστοσελίδα cosmote.gr/roamingexperience που θα αναρτηθεί πριν από την τροποποίηση ή μεταβολή, χωρίς να φέρει οιαδήποτε ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων εκ της αιτίας αυτής. Κάθε τέτοια τροποποίηση, θα κατατίθεται στην άνω Συμβολαιογράφο, θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των παρόντων Αναλυτικών Όρων, οι οποίοι είναι όλοι ουσιώδεις και θα ισχύει από την ανακοίνωσή τους στο cosmote.gr/roamingexperience .

16. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα προϋποθέτει και συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων. του συνόλου των παρόντων Αναλυτικών Όρων και του συνημμένου σε αυτούς Παραρτήματος Α’ με τίτλο «Ειδικοί Όροι Ταξιδιών». Οι Συμμετέχοντες δηλώνουν και εγγυώνται ότι έχουν αποδεχθεί τους όρους χρήσης της Ιστοσελίδας και της Πολιτικής Ασφαλείας και Απορρήτου της Διοργανώτριας Εταιρείας που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα cosmote.gr/roamingexperience καθώς και τους Αναλυτικούς Όρους συμμετοχής στο παρόν Πρόγραμμα και αναγνωρίζουν και συνακόλουθα παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωση τους έναντι της Διοργανώτριας Εταιρείας και των Συνεργατών. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια Εταιρεία και οι Συνεργάτες δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει με αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή του Προγράμματος.

17. Οι παρόντες Αναλυτικοί Όροι διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο και κάθε είδους διαφορά που συνδέεται με την ερμηνεία ή/και την εφαρμογή τους επιλύεται αποκλειστικά από τα δικαστήρια της Αθήνας, κατά ρητή παρέκταση κάθε άλλης τοπικής αρμοδιότητας.

18. Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά των COSMOTE, OGILVY ONE WORLDWIDE και FOSS ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΕ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ

Οι ακόλουθοι ειδικοί όροι ισχύουν αναφορικά με τους νικητές, οι οποίοι και θα πρέπει να επιμεληθούν οι ίδιοι για την σχετική επικοινωνία με το ταξιδιωτικό πρακτορείο ASK2TRAVEL KIFISIA S.A., που εδρεύει στην Κηφισιά Αττικής, Γ. Δροσίνη 11, Τ.Κ. 14562, τηλ 2108081807, φαξ 2108081831 , ώστε να παρέχουν τα απαραίτητα στοιχεία και έγγραφα που θα τους ζητηθούν. Διευκρινίζεται ότι:

1.Νικητές/συνοδοί με κινητικά, διανοητικά ή άλλα προβλήματα θα ταξιδέψουν με ιδία ευθύνη, απαλλασσόμενης της Διοργανώτριας από οποιαδήποτε ευθύνη, συνοδευόμενα από άτομα που θα υποδείξουν οι ίδιοι.

2. Το ταξίδι ισχύει μόνο για το δρομολόγιο που θα καθορίσει η COSMOTE, μόνη της ή σε συνεργασία με τρίτους της απόλυτης επιλογής της. Οι νικητές/συνοδοί δεν έχουν δικαίωμα να ζητήσουν οποιοδήποτε χρηματικό αντάλλαγμα ή ταξίδι σε εναλλακτική ημερομηνία σε περίπτωση ακύρωσης ή ματαίωσης του ταξιδιού ή αδυναμίας τους να ταξιδέψουν για οποιονδήποτε λόγο.

3. Δεδομένου ότι η διοργάνωση του ταξιδιού έχει αναληφθεί από την COSMOTE σε συνεργασία με τρίτους, η συμμετοχή των νικητών/συνοδών προϋποθέτει την εκ μέρους τους ρητή και έγγραφη αποδοχή των ειδικότερων όρων που θέτουν οι τρίτοι αυτοί (ιδίως πράκτορες, αεροπορικές εταιρίες και λοιπά εμπλεκόμενα πρόσωπα). ευθύνεται σχετικά. Κατά συνέπεια, οι νικητές/συνοδοί υποχρεούνται να παράσχουν εγγράφως, εφόσον τους ζητηθεί, έγγραφη επιβεβαίωση των όρων που καθορίζονται από τα πρόσωπα αυτά και αφορούν τη συμμετοχή τους στο ταξίδι.

4.Εφόσον η συμμετοχή στο ταξίδι προϋποθέτει την έκδοση στο όνομα των νικητών/συνοδών, έγκυρων ταξιδιωτικών εγγράφων (διαβατηρίου) και ανάλογα με την εθνικότητα ή την ιθαγένειά τους ενδεχομένως και θεώρηση ταξιδιού (Visa), η COSMOTE, δεν θα ευθύνεται σε περίπτωση κατά την οποία οι νικητές/συνοδοί δεν είναι σε θέση να εξασφαλίσουν, για οποιονδήποτε λόγο, τα σχετικά έγγραφα, η νομική τάξη των οποίων αποτελεί προϋπόθεση της συμμετοχής. Η μέριμνα και η δαπάνη της έκδοσης των παραπάνω εγγράφων βαρύνει αποκλειστικά τους νικητές/συνοδούς.

5.Η συμμετοχή στο πακέτο του ταξιδίου και στις δραστηριότητες που αυτό περιλαμβάνει, γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των νικητών και των συνοδών τους. Στο ευρύτερο μέτρο που είναι επιτρεπτό από το κατά περίπτωση ισχύον εφαρμοστέο δίκαιο, η COSMOTE, οι ταξιδιωτικοί πράκτορες, οι αεροπορικές εταιρείες και οι λοιποί εμπλεκόμενοι φορείς απαλλάσσονται από κάθε ευθύνη. Ειδικότερα, η COSMOTE δεν υπέχει οποιαδήποτε ευθύνη για καθυστερήσεις δρομολογίων, ατυχήματα, ασθένειες ή πταίσμα των προσώπων τα οποία αναλαμβάνουν την παροχή υπηρεσιών οποιασδήποτε μορφής σε οποιοδήποτε στάδιο του ταξιδιού.

6. Οι νικητές/συνοδοί φέρουν πλήρως και αποκλειστικώς κάθε οικονομική και άλλη ευθύνη για την συμπεριφορά τους κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και τις συνέπειές της.

7. Η COSMOTE επιφυλάσσει το δικαίωμα να μεταβάλει κάθε λεπτομέρεια, ουσιώδη ή μη του ταξιδιού. Τυχόν αλλαγές θα γνωστοποιούνται μόλις αυτό καταστεί αντικειμενικά εύλογα δυνατό.

8. Η συμμετοχή στο ταξίδι των νικητών/συνοδών, πέραν των οριζομένων στον όρο 1 των Αναλυτικών Όρων του Προγράμματος, δεν καλύπτει προσωπικές δαπάνες όπως ενδεικτικά, κατανάλωση φαγητού και ποτών, κάθε άλλη προσωπική δαπάνη, όπως ιδίως αγορές από καταστήματα, μουσεία ή ξενοδοχεία, τηλεφωνήματα, έξοδα καθαριστηρίου ή πλυντηρίου ρούχων, εξυπηρέτηση δωματίου (room service), ενοικίαση οχημάτων, οποιαδήποτε εκδρομή κ.ά. τις οποίες θα επιβαρυνθούν αποκλειστικά οι νικητές και οι συνοδοί τους.

9. Οι νικητές και οι συνοδοί τους φέρουν ανεπιφύλακτα και αποκλειστικά κάθε ευθύνη και κίνδυνο αναφορικά με την συμμετοχή τους στο ταξίδι και στις δραστηριότητες που αυτό περιλαμβάνει και η COSMOTE, διευκρινίζεται ρητά, ότι δεν παρέχει κανενός είδους εγγύηση ή ασφάλεια, ούτε φέρει ουδεμία ευθύνη για την πρόκληση τυχόν ατυχημάτων στους νικητές και συνοδούς ή για οιονδήποτε άλλο λόγο ή αιτία.